Výherkyně zájezdu do Izraele s Kosmetikou HB

Naše distributorka Jindřiška v Izraeli

V minulém roce jsme pro naše distributorky vyhlásily soutěž o zájezd do Izraele. Všechny se moc snažily, až nám bylo líto, že vítěz může být jen jeden. Během Vánoc proběhlo losování přímo z Izraele :). Výherkyní se stala naše šikovná distributorka Jindřiška. Měla na výběr i typ zájezdu (poznávací a nebo pobytový u moře). Nakonec si vybrala poznávací zájezd po Izraeli a v říjnu odjela na tuto cestu i se svým manželem a dcerou. Celou dovolenou pro nás krásně zdokumentovala a my se o její zážitky můžeme podělit i s Vámi :).


IZRAEL  21.10. -28.10.2018

Ve dnech 21. – 28. 10 2018 jsem navštívila Svatou zemi, za což děkuji paní Mgr. Petře Uzan a Kosmetice HB. Na cestu mě doprovodil manžel a dcera. Zájezd byl tématicko poznávací s CK Avetour v doprovodu vynikající průvodkyně Andreji Hrdličkové.

Kosmetika z Mrtvého moře HB Jeruzalém

Z Prahy jsme odlétali s izraelskou leteckou společností  EL AL a po příletu do Tel Avivu ve tři hodiny ráno, jsme přejeli v brzkých ranních hodinách na romantickou prohlídku Jaffy. Posnídali jsme na pláži v Tel Avivu a po krátkém volnu jsme se přesunuli do Betléma a ubytovali jsme se v hotelu San Antonio. Krátce po ubytování jsme se vydali na pěší prohlídku města s Bazilikou Narození, kde se nachází místo narození Ježíše Krista a kostelem Mléčné jeskyně. Prošli jsme si historické uličky města.

Kosmetika z Mrtvého moře domečky

Druhý den ráno jsme odjeli do údolí Wadi Quelt, místa extrémních klimatických podmínek, kudy vedla Judskou pouští poslední cesta Ježíše z Jericha do Jeruzaléma. Dále jsme navštívili pouštní muslimskou poustevnu Nabi Musa s hrobem Mojžíše a hrobkou nejoblíbenější Mohamedovy ženy Aiši. Při zastávce pod horou Pokušení s řecko ortodoxním klášterem jsme ochutnali vynikající místní ovoce a fresh džusy. Při cestě do nejstaršího (8000 př.n.l.) a nejníže položeného města na světě Jericha, jsme se krátce zastavili v místě 0 m nadmořské výšky. Po jeho prohlídce jsme konečně dorazili k tzv. severní vaně Mrtvého moře a zde strávili příjemné tři hodiny koupáním, bahněním a odpočinkem.

Kosmetika z Mrtvého moře HB Jericho

Kosmetika z Mrtvého moře HB Mrtvé moře_1

Další den byl fyzicky nejnáročnější, ve 35-ti stupňovém vedru jsme nachodili asi 14 km po Jeruzalémě. Putování jsme zahájili na Olivetské hoře, odkud byl krásný výhled na staré město. Navštívili jsme chrám Dominus Flevit, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, prošli jsme Getsemanskou zahradou, navštívili baziliku Národů a přes údolí potoka Cedron jsme se dostali Lví branou do starého města ke kostelu sv.Anny, zbytkům Antoniovy pevnosti a od chrámu Odsouzení Páně pokračovali po Via Dolorosa až na Golgotu. Zde jsme navštívili Chrám Božího hrobu – místo ukřižování i vzkříšení Ježíše Krista. Po volnu s obědem jsme přišli k Západní zdi (Zeď nářků), kde jsme zanechali na lístečcích napsaná přání. Na hoře Sion jsme si prohlédli hrob krále Davida, baziliku zesnutí Pany Marie a místo Poslední večeře Páně.

 Kosmetika z Mrtvého moře HB zeď nářků

Kosmetika z Mrtvého moře Jeruzalém zeď nářku

Kosmetika z Mrtvého moře HB Jeruzalém centrum

Čtvrtého dne jsme navštívili starozákonní biblické město Megido, ztotožněné s Armagedonem a je zde 20 vrstev osídlení. Odtud jsme odjeli do Cesarei Přímořské -  Herodova města, které pak obýval i Pilát Pontský. Odpoledne jsme se nedaleko odsud poblíž akvaduktu vykoupali v krásně prohřátém Středozemním moři.

V pátek naše cesta vedla do Beit Shean, 4500 let staré lokality, kde je navrstveno 18 měst na sobě. Pak jsme pokračovali na sever okolo řeky Jordán a udělali zastávku ve křtitelnici Yardenit. Tady se nechávají pokřtít tisíce lidí ve vodách svaté řeky Jordán. Po obědě na břehu Galilejského jezera nás čekala asi hodinová plavba lodí po jezeře. U něj jsme strávili i zbytek dne návštěvou  Tabghy – baziliky Nasycení zástupů – místo rozmnožení chleba a ryb. Dále jsme si prohlédli Mensu Christi – místo ustanovení apoštola Petra za hlavu (prvního papeže) církve, Kafarnaum – dlouhodobé působiště Krista a dům rybáře Petra.

Kosmetika z Mrtvého moře HB Izraelský kostel

Kosmetika z Mrtvého moře HB Galilejské jezero

Kosmetika z Mrtvého moře HB řeka Jordán

Předposlední den jsme se vydali do Hebronu na místo s hroby prvního židovského vůdce praotce Abraháma, jeho ženy a dětí. Zde jsme se setkali i s velkou chudobou obyvatel. Poté jsme odjeli na vykopávky biblického města Bersabé z doby Abrahámovy na okraji Negevské pouště na dohled od města Arad, prohlédli jsme si židovský dům z doby bronzové. Cestou přes Negevskou poušť jsme přijeli do letoviska Ein Bokek u jižní vany Mrtvého moře, v němž jsme se vykoupali a důkladně nasolili. Po příjezdu do hotelu nás čekala slavnostní večeře se zákuskem a ochutnávkou místních vín.

Kosmetika z Mrtvého moře HB Tiberias vykopávky

Kosmetika z Mrtvého moře HB Negevská poušť_1

Kosmetika z Mrtvého moře HB poušť

V neděli ráno nás ještě čekala návštěva Herodia, luxusního venkovského sídla krále Heroda s místem jeho hrobu. V poledne nás čekal oběd placený CK Avetour v orientální restauraci v centru Betléma a pak odjezd na letiště v Tel Avivu a odlet do Prahy.

Kosmetika z Mrtvého moře Jeruzalém město 

Během celého týdne jsme setkávali s úžasnými památkami i lidmi, kteří byli velice milí a vstřícní. Každý den nás doprovázel i místní průvodce. Majitel hotelu, který mimo jiné nějaký čas pobýval v ČR, nám poslední večer velice děkoval za návštěvu a zval i na další :). Přiblížil nám místní politickou i národnostní situaci a izraelsko palestinské vztahy. Měli jsme štěstí na vynikající průvodkyni Andreu Hrdličkovou. Velmi ochotně a nenuceně se nám věnovala, bez problémů zvládla naši velkou skupinu 55-ti lidí! Byla vždy ochotna pomoci a poradit. V Izraeli několik let žila, což v mnoha ohledech přispělo k příjemnému pobytu. 

 Kosmetika z Mrtvého moře HB výherkyně zájezdu

Jindřiška Kovářová

distributorka Kosmetiky HB ve Středočeském kraji