DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

HAIFA

Město Haifa je třetí nejlidnatější město Izraele. Leží nedaleko hory Karmel na pobřeží Středozemního moře. Haifa je označována za cetrum průmyslu a také významným přístavem. V minulosti se jednalo o obchodní město, jelikož sem připlouvaly obchodní lodě. 

940420p516EDNmainimg-Israel-takes-a-leap-forward_940x443

Zdroj: internet


Co je v Haifě zajímavé?

Klášter Stella Maris

Nachází se v oblasti, kde dříve pobývali poustevníci. Založil ho řád karmelitánů (Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel) během křízových výprav. Pod klášterem je Eliášova jeskyně, kde měl údajně žít a meditovat prorok Eliáš. 

01_esterno02

Zdroj: internet


Bahá´istická svatyně

Poznáte ji podle zlaté kopule a krásných zahrad, které ji obklopují. Je považována za duchovní centrum baháistické víry. Jedná se o nejmladsí světové náboženství a má okolo 5 milionů věřících. Zakladatelem byl Bahá'u'lláh, který strávil čtyřicet let v exilu a žaláři. Světové centrum Bahá´í je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO. V poledne je objekt a okolní prostranství pro návštěvníky uzavřeno a přístupné jsou po zbytek dne pouze zahrady.

d510af222ec7bcace1c7940e7ae364ac

Zdroj: internet

Nad Bahá'istaickým centrem se nachází obytná čtvrť zámožných Haifanů. Jsou zde honosné vily, upravené zahrady a parky. V Haifě můžete také navštívit muzea, zoologickou a botanickou zahradu. Jsou zde i hezké procházky po značených turistických cestách. Na koupání to moc není. Raději vyražte na pláž mimo město.