HAIFA

Město Haifa je třetí nejlidnatější město Izraele. Leží nedaleko hory Karmel na pobřeží Středozemního moře. Haifa je označována za cetrum průmyslu a také významným přístavem. V minulosti se jednalo o obchodní město, jelikož sem připlouvaly obchodní lodě. 

940420p516EDNmainimg-Israel-takes-a-leap-forward_940x443

Zdroj: internet


Co je v Haifě zajímavé?

Klášter Stella Maris

Nachází se v oblasti, kde dříve pobývali poustevníci. Založil ho řád karmelitánů (Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel) během křízových výprav. Pod klášterem je Eliášova jeskyně, kde měl údajně žít a meditovat prorok Eliáš. 

01_esterno02

Zdroj: internet


Bahá´istická svatyně

Poznáte ji podle zlaté kopule a krásných zahrad, které ji obklopují. Je považována za duchovní centrum baháistické víry. Jedná se o nejmladsí světové náboženství a má okolo 5 milionů věřících. Zakladatelem byl Bahá'u'lláh, který strávil čtyřicet let v exilu a žaláři. Světové centrum Bahá´í je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO. V poledne je objekt a okolní prostranství pro návštěvníky uzavřeno a přístupné jsou po zbytek dne pouze zahrady.

d510af222ec7bcace1c7940e7ae364ac

Zdroj: internet

Nad Bahá'istaickým centrem se nachází obytná čtvrť zámožných Haifanů. Jsou zde honosné vily, upravené zahrady a parky. V Haifě můžete také navštívit muzea, zoologickou a botanickou zahradu. Jsou zde i hezké procházky po značených turistických cestách. Na koupání to moc není. Raději vyražte na pláž mimo město.