DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

JERUZALÉM

Kdo by neznal Jeruzalém. Město, které je spíše muzeum pod širým nebem, ale také moderním městem, kde se historie prolíná s přítomností. Jeruzalém je jedním z nejstarších trvale osídlených měst na světě. Jeho první zmíňky se datují až do 2. tisíciletí př.n.l. a to v tzv. amarnské korespondenci. 

Kosmetika z Mrtvého moře Jeruzalém město

I v Bibli se píše o Jeruzalémě. A to konkrétně v knize Genesis (14:18), kde je město označováno za Salem. Místo, kde se měl Abrahám setkat s Melchizedekem. Podle židovské tradice je Jeruzalém místem prvopočítku, odkud Bůh započal stvoření světa. Na Chrámové hoře, kde kdysi stál židovský chrám, se má nacházet základní stavební kámen světa.


Důvodem návštěvy Jeruzaléma je mnoho. Může to být historie, duchovní cesta, poznání... Na procházku po Jeruzalémě budete potřebovat alespoň jeden den. Kolem města jsou 4 kilometry dlouhé hradby a dovnitř vede sedm bran. Dříve zde byla i osmá brána tzv. Krásná. Ta je dnes ale zazděná. 

Kosmetika z Mrtvého moře HB tour Jeruzalém

Jeruzalém je rozdělen na 4 čtvrti - židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou. V židovské čtvrti se nachází například římská ulice. Tato ulice byla dříve hlavní tepna s podhloubím a krámky. Nyní je to luxusní pasáž s drahými obchody a butiky. V této čtvrti najdete Zeď nářků.

Kosmetika z Mrtvého moře HB strarý jeruzalém

V muslimské čtvrti je velkým lákadlem hlavní súk s nejrůznějšími orientálními výrobky. Velkou dominantou této části je Skalní chrám s nepřehlédnutelnou zlatou kopulí. Touto čtvrtí také prochází současná křížová cesta (via Dolorosa). Cesta začíná u Lví brány a končí u Chrámu Božího hrobu. Boží chrám je místo, kde byl Ježíš Kristus ukřižován, pohřben a následně jeho zmrtvýchstání.

Kosmetika z Mrtvého moře HB muslimská mešita

Do křesťanské a arménské čtvrti se nejsnadněji dostanete Jaffskou branou. V této čtvrti můžete navštívit Muzeum dějin Jeruzaléma. A také je zde mnoho obchůdků se zdobenou keramikou a šperky.


Olivová hora

K Jeruzalému určitě patří Olivová hora a Getsemanská zahrada. Olivová hora je spjatá s posledními dny Ježíše. V Getsemanské zahradě je Chrám národů, ruský chrám Máří Magdalény, hrobka Panny Marie či židovský hřbitov. Olivová hora nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na Skalní chrám a staré město.

kosmetika z mrtveho more hb olivova hora


Vhodný oděv

Pamatujte, že v Jeruzalému by měl být přiměřený oděv. Nutností je mít zahalená ramena a kolena (ženy alespoň silonky). Může se totiž stát, že vás nepustí do chrámů či kostelů. Další velice důležité omezení začíná i se šabatem. V pátek (po západu slunce) až do soboty, není možné navštívit Chrámovou horu a ani fotit u Zdi nářků.


Zajímá vás náš názor na Jeruzalém? Přečtěte si Míši článek ZDE:).