DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

JAK VZNIKL STÁT IZRAEL ?

Území Izraele, označováno také jako Palestina, postupně patřilo pod židovskou, asyrskou, babylonskou, perskou, řeckou, římskou, sásánovskou, byzantskou a od 7. století pod islámskou nadvládu. Vedly tudy důležité obchodní stezky a proto se o území vedly boje.


VLIV PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

V období 1. světové války se Velká Británie snažila rozšířit sféru vlivu na blízkém východě na úkor Osmanské říše, která ovládala celý Arabský poloostrov. Za tímto účelem Británie uzavřela několik dohod a v letech 1917-1918 Británie ovládla území Palestiny.

VLIV DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

V důsledku holocaustu za 2. světové války vzrůstalo přistěhovalectví do Palestiny a rozmáhal se sionismus a snaha o zřízení židovského státu. V únoru 1947 předala Británie palestinskou otázku OSN, která doporučila rozdělit Palestinu na dva samostatné státy. Sionisté návrh na rozdíl od Arabů přijali, což rozpoutalo útoky. Následně 14. května 1948 Velká Británie ukončila svůj mandát a stáhla vojska z území Palestiny. Ve stejný den byl vyhlášen nezávislý stát Izrael.

240px-UN_Partition_Plan_For_Palestine_1947-cs

DĚNÍ PO VZNIKU NEZÁVISLÉHO STÁTU

Sousední arabské státy (Jordánsko, Egypt, Irák, Sýrie, Libanon, Jemen, Saudská Arábie) nesouhlasily s vytvořením nezávislého židovského státu v Palestině a 15. května 1948 armády těchto zemí překročily hranice Izraele a rozhořel se válečný konflikt s cílem zničit nově vzniklý stát. Plán zničení Izraele, který měla vojska připravený, se neuskutečnil především vlivem rozdílných zájmů arabských vůdců.

Dne 11. června 1948 bylo uzavřeno první příměří, které Židé využili k doplnění zbraní, většinou z Československa. Následovali další dvě příměří. V třetí a poslední fázi války se Egypt ocitl v situaci, kdy hrozila občanská válka. Velká Británie splnila dohodu s Egyptem z roku 1936 a vydala ultimátum, na jehož základě se izraelské jednotky stáhly ze Sinaje i z výšiny u Rafáhu.

Na počátku roku 1949 započaly mírové rozhovory. Izraeli připadla západní část Jeruzaléma a západní břeh Jordánu a jeho území se tak rozrostlo o 20 %.

po+1.+arabsko+-+izraelské+válce+SÝRIE+Arabové

Pokud se chcete dozvědět nejen o historii Izraele, můžete navštívit náš další článek zde.