IZRAEL

Stát Izrael leží na Arabském poloostrově na východním pobřeží Středozemního moře. Jeho rozloha je 20 770 kilometrů a je to 153. největší země světa. Izrael na severu sousedí s Libanonem, na východě s Jordánskem, na severovýchodě se Sýrií a na jihozápadě s Egyptem. Podle světového rozdělení mezinárodního cestovního ruchu dle UNWTO, patří Izrael do oblasti Východostředomořská Evropa.

mapa izraele

Geograficky je Izrael velmi rozmanitá. Jsou zde velká jezera, hory, nížiny, úrodná pole a poušť. Negevská poušť zabírá půlku rozlohy Izraele. I v poušti se obyvatelé věnují zemědělství a průmyslu. Negevská poušť je nebezpečná, jelikož je zde velké nebezpečí záplav. Nejvyšším bodem je hora Har Meron (1 208 n.m.v.). Nejnižší n.m.v. má Mrtvé moře (jezero), které je 408 m pod hladinou moře. Největším jezerem je Galilejské jezero, které slouží jako hlavní zásobárna vody. Nejdelší řekou je Jordan, která ústí v Mrtvém moří a měří 252 kilometrů. Řeka Jordan tvoří přírodní hranici mezi Izraelem, západním břehem Jordánu.

30


V celém státu je středomořské klima. Podnebí je ovlivněno nadmořskou výškou, proto je u Mrtvého moře vždy výrazně tepleji než jinde v Izraeli. Jsou zde výrazně teplá léta, kdy se teplota dostane i na 40 °C. Zimy tu bývají chladnější (6–15 °C) a často deštivé. Nejchladnější měsíc je leden a nejteplejší červenec a srpen. Izrael lemují pláže, které jsou převážně písčitého typu. Velkou atraktivitou je podmořský svět Rudého moře, které je pro svou krásu vyhledáváno potápěči.

Kosmetika z Mrtvého moře HB Vánoce v Ejlatu

Kosmetika z Mrtvého moře HB potápení v Ejlatu