DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

MĚSTO DAVIDOVO

Davidovo město bývá také nazýváno biblický Jeruzalém. Jedná se o archeologické naleziště a hlavně o nejstarší obydlenou část Jeruzaléma. Traduje se, že město založil král David, který zde v době bronzové postavil svůj palác. Pro založení paláce bylo toto místo ideální volbou, protože bylo chráněno ze západní, jižní a východní strany údolím Tyropejským, Hinnómským a Kidrónským. Kidrónské údolí bylo ale postupem času zasypáno sutinami.


Nedaleko Davidova města se nachází Chrámová hora. Na jejím vrcholu stojí dnes Skalního dóm, mešita al-Aksá a další stavby. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek druhého židovského chrámu. V době krále Davida bylo město Davidovo údajně od Chrámové hory odděleno neosídlenou oblastí zvanou Ofel. Během vlády Chizkijášovy ale byla tato oblast zahrnuta do městských hradeb a tak vzniklo v této části území známé jako Staré město. Dnes tedy můžeme říct, že se Chrámová hora nachází v jeruzalémském Starém Městě.

 
Kosmetika z Mrtvého moře HB památky Jeruzalém

Dnes je tato část Jeruzaléma jedním z hlavních turistických cílů především kvůli jeho historii a archeologickým vykopávkám. Přestože je celá oblast oblast archeologická rezervace, je současně obydlena Židy a muslimy, kteří umožňují průběh archeologického výzkumu pod svými domy.