DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

PEVNOST MASADA

Masada je skalní pevnost s polohou 450m nad hladinou Mrtvého moře. Pro Izrael je Masada symbolem hrdinství a odporu. Od roku 2001 je pevnost zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.


Hasmonejci

Tato židovská královská dynastie byla první, kdo na vrcholu skály vybudoval pevnost. Podle židovského historika prvotní pevnost vystavěl velekněz Jonathan. Poté nechal Herodes pevnost v letech 37-31 př.n.l. přestavit. Vybudoval zde strážní věž, kasárnu, skladiště a palác.

Kosmetika z mrtveho more pevnost masada

Zdroj: Pinterest


VZBOUŘENCI

S Masadou je spojen příběh židovských vzbouřenců tzv. sikariů. Když vypukla první židovská válka, tak pevnost v roce 66.n.l. obsadili a vytrvali v ní až do konce. Byla to velmi radikální skupina Židů, kteří sami sebe nazývali zélóty (horlivci). Napadali své oběti v davu krátkými dýkami, které skrývali pod šaty.

Kosmetika z Mrtveho more masada

V roce 70 n.l. zahájil Titus útok na Jeruzalém. Silný židovský odpor trval několik měsíců. Útok skončil vypálením chrámu a v září byla dobyta citaleda spolu s horním městem. Posledním místem odporu zůstavaly pevnosti Machairus, Herodeion, Machairus a Masada. Za hradbami Masady se skrývalo téměř tisíc lidí

kosmetika z mrtveho more hradby masada

Zdroj: Pinterest

Masada byla nakonec dobyta. Nikdo neměl šanci z pevnosti uniknout. Obránci se rozhodli, že raději dobrovolně zemřou, než aby se dostali do zajetí. Bylo vybráno deset mužů, kteří měli zabít ostatní. Poté měl jeden z deseti zabít zbylých devět a nakonec spáchat sebevraždu. V roce 74 n.l. si devět set šedesát obyvatel Masady vzalo život.


Dlouho byla Masada zapomenutá. Nyní je cílem mnoha turistů, kteří se do pevnosti mohou dostat visutou lanovkou a nebo pěšky.