DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

ZEĎ NÁŘKŮ

Jednou z největších dominant Jeruzaléma je bezpochyby Zeď nářků. Této zdi se nejčastěji říká Western Wall (Západní zeď). Zeď je pozůstatkem cca dva tisíce let staré nosné zdi, která podpírá část Chrámové hory, kde kdysi stál Šalamounův chrám. Dodnes je pro židovský národ považována za nejdůležitější místo


Historie

Kolem roku 70 byla Chrámová hora zničena římskými vojáky. Z tohoto komplexu se zachoval jen kousek zdiva. Zeď nářků je tedy poslední dochovanou součástí hradeb Chrámové hory. Za vlády Osmanů se Zeď nářků stala poutním místem Židů, kteří sem přicházeli ve skupinkách. Společně zde truchlili a oplakávali zničený posvátný Chrám. I proto vznikl název Zeď nářků.

Kosmetika z Mrtvého moře HB památky Jeruzalém


DNES

Zeď nářků dnes funguje jako taková velká synagoga pod širým nebem. Navštívit zeď mohou nejenom židé, ale i příznivci jiných náboženství.

Dejte si ale pozor, platí tu pár pravidel. Zeď je rozdělená na dvě části: mužskou a ženskou. Důležitá je také pokrývka hlavy, ale z vlastní zkušenosti vím, že turisté chodí i bez ní (v dámské části).

Kosmetika z Mrtvého moře HB muslimská mešita

Ze severní části je možné vejít pod Wilsonův oblouk, který se v 19. století pojmenovat podle jeho objevitele. Oblouk původně umožňoval přístup k bráně, kudy se dalo dojít k Chrámové hoře. Uvnitř oblouku je modlitebna a osvětlené šachty s výhledem na Zeď pod úrovní terénu. Do této části je vstup ženám zakázán.


síla modlitby

Mimo turisty je u Zdi nářků mnoho ortodoxních židů. Nosí černé klobouky a jsou oblečeni do dlouhého černého pláště a bílé košile. Mají většinou plnovous a dlouhé pejzy, které jim lemují tváře. 

Kosmetika z Mrtvého moře HB židé

Pohled na tyto ortodoxní židy, kteří se intenzivně modlí, je opravdu silný zážitek. Mnozí z nich se modlí i celý den a velice často je uvidíte i brečet. Jsou schopni přečíst i celou knihu žalmů. Mnozí z nich věří, že největší síla modlitby je ta, kterou napíšou na papír. Svůj papírek následně vloží do skulinky ve zdi. I jako turista můžete vložit svoji modlitbu do zdi.

Kosmetika z Mrtvéh moře HB přání


Zajímá Vás Jeruzalém? Přečtěte si o něm více v tomto článku od Míši ZDE.