DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

NOVÝ ROK V ZÁŘÍ?

Roš ha-šana je název pro židovský Nový rok, který se slaví prvního a druhého dne hebrejského měsíce tišri, což je podle našeho kalendáře zhruba období září až října. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět. Jedná se o první den z tzv. "Deseti dnů pokání", jež jsou nejdůležitějšími dny v židovském roce. 

A proč to zmiňujeme na našem blogu? Protože se to samozřejmě týká i Izraele, odkud se naše kosmetika dováží. Nový rok v letošním roce vychází zrovna na dnešek 26. a zítřek 27. září :) 


TRADICE A ZVYKY

Pro tento svátek platí stejná náboženská ustanovení jako pro ostatní svátky, což je zákaz prací, které jsou zakázány i o šabatu. Značná část obou dnů se stráví v modlitbách a sebezpytováním. 

Tradičním novoročním pozdravem je Šana tova (hebrejsky: Dobrý rok) nebo Šana tova u-metuka (Dobrý a sladký rok). 

Významnost dne je vyzdvižena bílou barvou, která v judaismu symbolizuje nevinnost a čistotu

Návrh bez názvu (3)

TROUBENÍ NA ŠOFAR

Velmi významným rysem tohoto svátku je troubení na šofar neboli beraní roh. Zvuk má připomínat smlouvu uzavřenou mezi Hospodinem a Izraelem na hoře Sinaj a měl by také všechny probudit z "mravní malátnosti". Tradičně se na beraní roh troubí každé ráno již měsíc před začátkem měsíce tišri. Zvuk má lidem sdělit, že se blíží "Den soudu".

Návrh bez názvu (2)

TRADIČNÍ POKRMY

Tradicí je podávat jablko s medem, což má symbolizovat, že příští rok bude sladký jako med. Podle místních zvyků jsou podávány různá symbolická jídla jako například pečená beraní hlava, jež symbolizuje vůdcovství, nebo mrkev, jenž symbolizuje plodnost. Jiný symbol plodnosti je ryba, která se servíruje rovněž s hlavou. Také je zvykem sníst granátové jablko, protože údajně má 613 semínek a stejný počet přikázání obsahuje Tóra. 

Během svátku by se neměly jíst ořechy, protože jejich číselná hodnota tohoto slova je podobná číselné hodnotě slova hřích. Také je zvykem se vyhýbat hořkým a kyselým jídlům a pochutinám. Tmavé potraviny se nahrazují světlými (zelené olivy za černé, zelený čaj za černou kávu, dýně za lilek apod). 

Návrh bez názvu

TAŠLICH

V první den svátku se po odpolední bohoslužbě koná obřad jménem Tašlich. Při něm se lidé shromáždí u vody, kde žijí ryby, do nichž se symbolicky v podobě drobků chleba odhodí své hříchy

 

Šana tova!


 Pokud vás zajímá více o Izraeli, můžete navštívit náš článek Izrael nebo Jak vznikl stát Izrael? :)