DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Výdejní místo na Hradčanské je od 11.1.2024 ZAVŘENÉ. Nově je otevřené výdejní místo na Praze 8.

Šabat svátek odpočinku

Co je Šabat?

Šabat (Shabbat) patří k nejslavnějším židovským svátkům. Jedná se o den odpočinku, který je nařízen i v Desateru:  "Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý". Pro Izraelce je to sedmý den v týdnu, kdy je nakázaný odpočinek a nepracování.


Kdy je Šabat?

Šabat začíná v pátek večer, když slunce zapadá a končí v sobotu večer s prvními hvězdami.

Kosmetika z Mrtvého moře HB shabbat Izrael


Jak se Šabat slaví?

Se Šabatem je spojen bohatý stůl plný jídla, proto jeho příprava začíná už v pátek ráno. Nejdříve se doma uklidí a pak se věnuje čas přípravě jídla na celý šabat. V tento den se schází rodina i přátelé u jednoho stolu. U prostřeného stolu se zapálí dvě šabatové svíce a pronese se požehnání. Večeři předchází páteční slavnostní bohoslužba a pak se jde večeřet a zpívají se šabatové písně. Druhý den je dopolední bohoslužba a po té druhé šabatové jídlo. S večerní bohoslužbou a požehnáním končí šabat.

Kosmetika z Mrtvého moře HB šabat


Pravidla Šabatu?

O Šabatu se nepracuje. Většina obchodů, pošt, bank, restaurací jsou zavřené i veřejná doprava zpravidla nefunguje. Existuje 39 pravidel, které se nesmí během Šabatu dělat. Například není dovoleno obsluhovat elektrické přístroje. V hotelu u Mrtvého moře během šabatu nefungovaly kávovary a výtahy byly v ,,šabatovém režimu" to znamená, že se výtah zastaví v každém patře, aby Izraelec nemusel mačkat knoflíky. Dále by se nemělo psát, fotografovat, vařit, řídit auto, koupat se v teplé vodě, .... a plno dalších pravidel. Tyto pravidla si ale současní židé upravují.

Kosmetika z Mrtvého moře HB shabbatové svíce


Když jsme byly v Tel Avivu, byl právě šabat. V Tel Avivu šabat znamená, že jste pohromadě se svou rodinou a nebo přáteli. Místní se scházeli v otevřených plážových barech a restauracích v centru. Prostě se bavili nad dobrým jídlem :). Tato nálada pokračovala i v sobotu. Pláže se zaplnily místními, kteří se koupali, povídali si a nebo hráli plážové hry. Je krásné mít den, kdy je pro Vás automatické vidět své blízké a užít si s nimi strávený čas. A čas u moře, to je vždy krásné :).

Kosmetika z Mrtvého moře HB shabbat Tel Aviv